Annonse


Brukerprofiler på nett

Dessverre er det nærmest umulig å registrere bruken av Internettet. Både fordi det er teknisk vanskelig, og fordi nettet er så uorganisert.

Ett problem er at Interett kan rekke å endre seg fundamentalt i løpet av de 3-6 månedene som en demografisk undersøkelse ofte tar.

Mangler gode løsninger
Det finnes ikke noen god løsning på problemet, men webadressen CyberAtlas gjør mye av jobben: De samler alle de tilgjengelige undersøkelsene på Interett og setter dem opp i skjema.

CyberAtlas gjør det utrolig lett å finne alle undersøkelsene som hele tiden blir sitert i medier og diskutert folk i mellom. Det gjør det også lett å se hvilke undersøkelser som er aktuelle og brukbare.

Annonse


CyberAtlas stiller nemlig ikke bare undersøkelsene opp i skjemaer, de kommenterer dem også og henviser blant annet oppmerksomheten på avvikende detaljer i undersøkelsesmetoden eller resultatene.

Linkes til kilder
Tilslutt er det selvfølgelig lenker til alle de undersøkelser som er offentliggjort på Internett, slik at man lett kan gå direkte til kilden, hvis man vil det.

CyberAtlas gir den mest omfattende og lettilgjengelige oversikt over alle opplysninger om nettets demografi og de tilknyttede markeder.

Hvis man er seriøst engasjert i et websted eller overveier å etablere et, så ser CyberAtlas ut til å være en god mulighet for å få en viss oversikt. CyberAtlas ligger på adressen http://www.cyberatlas.com.