Deskill

Annonse


Satser på satellitt

Deskill– Fordelen med satellittdistribusjon er hurtigheten, heter det i en melding fra SES, et selskap som er mer kjent for å stå bak Astra-satellitten, som mange nordiske fjernsynsseere kjenner godt til.

Bak forkortelsen SES skjuler seg navnet Société Européenne des Satellittes. De har gått sammen om et nytt selskap som skal levere tjenester for data og mulitimedia distribuert over satellitt.

Bredbånd
Det nye selskapet heter ESM (European Satellite Multimedia Services) og vil sende og motta signaler over Astra-satellittene.

Selskapet hevder at en sending på 10 MB vil ta 100 minutter å laste ned om en bruker 14,4 k moden, og at den samme sendingen kan lastes ned av en server på 2,2 sekunder og til en Pentium-PC på 14 sekunder.

Annonse


Nye muligheter
– Bredbåndsoverføringene og mulighetene til å sende til flere mottakere samtidig, samt Astra-satellittenes rekkevidde over hele Europa, gjør at kostnadene for forbrukerne senkes. For eksempel kan en produktkatalog spres i løpet av noen minutter til alle salgssteder. Det er også lett å foreta oppdateringer, heter det fra det nye selskapet ESM.

Nødvendig med parabolantenne
For å motta signalene er det nødvendig med en parabolantenne som er rettet mot Astra. I følge Dataquest er det 23 millioner med husstander i Europa som har tilgang til sendinger fra Astra-satellitten.