Deskill

Annonse


Tele Danmark går øst

DeskillTele Danmark har siden 1993 drevet et NMT-nett i Ukraina. Nå utvider de forretningsdriften til også å gjelde GSM-nett.

Gjennom selskapet Ukraine Mobile Communications (UMC) har Tele Danmark fått en av tre tillatelser til å drive mobilnettet i Ukraina. UMC har vært i drift siden 1993, og har nå 29.000 abonnenter og 497 ansatte.

Store samarbeidspartnere
Den ukrainske stat har en eierandel på 49 prosent i Ukraine Mobile Communications. Resten deles likt av de tre telekonsernene Deutsche Telekom, det nederlandske PTT Telecom, og av Tele Danmark.

Tele Danmark Mobil utvidet også på hjemmemarkedet i 1996. Netto økte omsetningen med 21 prosent. Men kundemassen økte med nesten 50 prosent. Det betyr at nesten hver fjerde danske i dag har mobiltelefon.

Annonse


Annonse