Deskill

Annonse


Priser Telenor

Deskill– De to skal ikke samarbeide. Vi skal få to uavhengige rapporter, men de skal samordne informasjonsgangen fra Telenor, sier ekspedisjonssjef Per Sanderud i Samferdselsdepartementet.

Som børsnotert
Verdivurderingen av Telenor skal foregå på samme måte som ved vurdering av et børsnotert selskap. Meglerhusene kan dermed bare bruke offentlig tilgjengelig informasjon, men de har mulighet til å greie ut uklare situasjoner med ledelsen i Telenor.

Ikke privatisering
Verdivurderingen har ingen sammenheng med spekulasjonene rundt en eventuell privatisering av Telenor. Dette blir presisert av Sanderud i Dagens Næringsliv onsdag.

Telenor ble sist verdivurdert i 1994, da statsbedriften gikk over til å bli et statsaksjeselskap. Verdien ble da fastsatt til 24 milliarder kroner.

Høy kredittverdi
Telenor er fra før av ranket med høy kredittverdi blant europas teleselskaper. Dagens Telecom har i en tidligere artikkel omtalt at Telenor er vurdert til karakteren AA+ av kreditt-rating byrået Standard & Poor’s. Den beste karakteren er AAA (triple-A).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse