Annonse


LAN-integrasjon

Det første produktet er et Vivid Ridge-kort for GeoLAN 500.

Denne integrasjonen innebærer at GeoLan-sereien blir integrert med backbone svitsjeruterene til Newbridge via både vanlig Ethernet, Fast Ethernet og FDDI.

Mot full integrasjon
Dette er bare første fase i integrasjonsprosessen. I en fase 2 som er bebudet til tredje kvartal i år, vil man få full integrasjon via felles plattform for både Layer II- og Layer III-svitsjing. Ned Director fra UB er valgt som felles nettstyringsplattform.

Newbridge lover en enkel oppgraderings-plattform for at eksisterende GeoLan-kunder skal kunne gå over til newbridges Vivid-plattform.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse