Skjermdump

Annonse


Tre nett blir ett

SkjermdumpDet er den store fremveksten av privatabonnenter som har tvunget frem byggingen av et nytt nett beregnet på internettrafikk. Det nye nettet er ATM-basert og vil være enkelt å oppgradere, skriver Telecom Revy.

Et nøkkeltrekk ved nyskapningen er at det nå blir færre og større noder. Telenors nye prisstrategi med avskaffelse av kommunetakst og innføring av lokaltakst som dekker større områder, gjør at man klarer seg med færre noder og dermed opprettholder samme pris for brukerne.

Bedre kvalitet
Videre plasseres alle nodene i Telenors lokaler i et profesjonelt driftsmiljø som gjør det enkelt å utvide kapasiteten. Fra 15. mai gjelder dessuten nye parametre som nettet skal måles etter: max en prosent skal bli avvist og belastningsgrensen er satt til 75 prosent – med andre ord vil høyere belastning kreve oppgardering av nettet.

Fra 15. mai er målet å kjøre 34 mbps samband mellom de største norske byene. Dette gjelder kun internetttrafikk og omfatter bare Telenors kunder.

Annonse


Fortere ut av landet
Med det nye nettet får kundene samtidig bedre internasjonal aksess. Mens Telenor tidligere har gått gjennom SWIPNET i Sverige for å komme videre ut, vil det nå bli en linje direkte til noden i Stockholm, med oppkoblinger til andre europeiske aksessleverandører.

Kvalitetsparametrene måles kontinuerlig og legges ut på Internett. Her kan du selv følge med på trafikken fra dag til dag. Adressen er http://internett.telenor.no/status/

    Visste du at…
  • 1. januar 1996 hadde Telenor 10.000 internettabonnenter og at disse ett år senere hadde økt til 65.000.
  • Etter sammenslåingen med Schibsted Nett er antall kunder 115.000.
  • En gjennomsnittsbruker var 12 minutter på nettet daglig i begynnelsen av 1996 – ett år senere var tilsvarende tall 27 minutter.