Annonse


Nortib på nett

NORTIBs web er på ingen måte overlesset med effekter. Stedet preges av en samling enkle og greie knapper for manøvrering, og hurtig forflytning mellom de forskjellige temaene. Det benyttes svært lange sider innenfor hvert tema, slik at når den først er hentet inn på maskinen din, går det fort å hoppe mellom linkene.

NORTIB har lagt inn åtte knapper på hovedsiden: Om NORTIB, Dokumenter, Prosjekter, Møter, Kurs/seminarer, Faggrupper, Kontakt oss og Påmelding.

Debatt og rapporter
Nå er det ikke alle lenkene som virker, men barnesykdommer vil ikke NORTIB være de første til å oppleve på nettet, så det skal vi ikke skrike særlig høyt om. Det fins interessante rapporter å lese for tele- og IT-interesserte der man kan hente inn kunnskap. Meningsytringer fra organisasjonen ligger åpent for alle som vil lese dem. NORTIB deltar, som mange vil kjenne til, aktivt i debatten om utformingen av norsk IT-politikk.

På de ferske sidene er det også mulig å finne ut hvem som er hvem i foreningens ledelse, med telefonnumre og epost-adresser. Nyttig for dem som trenger å komme i kontakt med foreningens sentrale medarbeidere. Weben vil også være et sted der man kan følge med i hva faggruppene holder på med, og hvordan de er bygd opp.

Annonse


Annonse