Annonse


Digital feminisme

Anne-Jorunn Berg forsvarer sin avhandling «Digital feminism» ved en doktordisputas på NTNU fredag. Berg arbeider i dag som forsker ved Institutt for industriell miljøforskning, SINTEF.

Viktig område
– Teknologi er i det hele tatt for viktig til å være et anliggende bare for teknologer. Det er av stor betydning at både feminister og samfunnsvitere holder øye med dette forskningsfeltet, sier Berg til Adresseavisen.

Samspill
Hun har foretatt en firedelt undersøkelse for å se på samspillet mellom teknologi og kjønn, og ønsker at avhandlingen skal være et feministisk bidrag til utviklingen av samfunnsvitenskapelig teori om teknologi. Hun har blant annet sett på kvinners tilnærming til ny teknologi og hvordan teknologien blir tatt i bruk.

Annonse