Annonse


Tyske teleaksjer på topp

Deutsche Telekom kan vise til pene tall etter at selskapet i fjor ble aksjeselskap og gikk på børsen i november. Foreløpige tall viser en omsetning for hele konsernet på 63,1 milliarder mark, eller 252 milliarder kroner. Sammenlignet med 1995 er dette en økning på seks prosent. Driftsreultatet steg med 50 prosent og endte på seks milliarder mark – nesten 24 milliarder kroner – eller mer enn Telenors samlede omsetning for 1996.

Nettvekst
Også i Tyskland fenger Internett. Selskapet kunne i fjor notere mer enn 400 000 nye nettilknytninger. Dette er en økning på 40 prosent fra året før, noe som betyr at Deutsche Telekom nå har 1,4 millioner kunder koblet opp mot Internett.

Vinner
Den absolutte vinner heter imidlertid ISDN, som trolig kan takke den økende internettinteressen for seieren. Det er nemlig hos privatkundene ISDN nå virkelig øker i popularitet. Sett under ett økte ISDN-tilknytningene med hele 93,3 prosent. Av totalt 4,6 millioner tilknytninger faller 1,6 millioner inn under privatmarkedet.

Global player
I følge styreformann Dr. Ron Sommer tar nå Deutsche Telekom full sats for å bli en «global player», som det eneste tyske selskap med potensiale til å tilby sine tjnerster på verdensbasis.

En av de nye tjenestene selskapet vil tilby er papirløse regninger. I dag sender Deutsche Telekom ut en halv milliard regninger årlig, men fra september blir det altså mulighet for å få regningen on-line

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse