Arkiv

Annonse


Mobile miljøsvin?

ArkivHittil har Telenor Mobil satt opp 3.000 master og NetCom 450. I tillegg leier NetCom plass på Telenors master til 430 antenner.

100 meter høye
Stålmastenes høyde varierer fra 15 til 100 meter alt etter hvordan terrenget er i det aktuelle området. Gjennomsnittshøyden på en mast er fra 25 til 30 meter, skriver Aftenposten mandag.

Miljøvernforbundet er kritiske til utbyggingen i enkelte strøk og mener at kontrollen må skjerpes.

Myndighetskrasj?
Mobiloperatørene er pålagt av myndighetene å bygge ut landsdekkende nett, og skal rapportere nye anlegg til Statens Teleforvaltning. Samtidig engasjerer Direktoratet for Naturforvaltning seg der hvor de mener at utbyggingen berører «sårbare» landskap.

Annonse


Med Norges topografi kan det blir vanskelig å gjøre mastene mindre synlig, men bedre kommunikasjon mellom ansvarlige myndigheter og nettoperatører kan føre til bedre løsninger.

Et eksempel på dette er den lykkelige utgangen på striden om en skjemmende antenne i turistbygda Mauranger i Kvinnherad. Se tidligere omtale i Dagens Telecom:

Se forøvrig: Miljøvennlig telemast

Annonse