Deskill

Annonse


Globale grønne numre

DeskillGlobale grønne nummer innebærer at det samme 800-nummeret kan brukes i alle land over hele verden. Numrene blir utstedt av den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU) i Geneve. Kampen om de beste numrene og nummerseriene er alt i gang. Globale numre må ikke forveksles med de internasjonale grønne numrene som Telenor allerede tilbyr.

Global business
– Telenor har den tekniske løsningen klar, men vi har foreløpig ikke lansert produktet, sier Helge Steen-Johnsen som er ansvarlig for strategi- og forretningsutvikling hos Telenor Link. – Produktet er beregnet på internasjonale storkonsern. Det finnes ikke så mange slike norske tungvekterbedrifter.

10 millioner numre
Telenor får dessuten konkurranse fra det amerikanske selskapet US Global Link i Iowa som til våren vil tilby globale 800-numre i 20 land. Grønne 800 og 888-numre er kjempebusiness i Nord-Amerika. Nesten 10 millioner slike numre er i bruk i USA og Canada. I resten av verden finnes det bare 150 000 internasjonale gratisnumre.

Annonse


Annonse