Groven

Annonse


Telenor Mobil investerer

Groven– Telenors investering på 700 millioner i infrastruktur gjelder samtlige mobilnett, NMT-450, NMT-900, GSM-900 og det planlagte GSM-1800-nettet, sier dekningssjef i Telenor Mobil, Bjørn Amundsen, til Dagens Telecom.

Nettene koster
Telenor Mobil har adskillige millioner i bakhånd. Fra før har nettoperatøren investert ca. to milliarder kroner i bare GSM nettene,

NetCom vil ikke opplyse om deres investeringsplaner og utgifter til infrastruktur i det kommende året.

21 sentraler
Telenor Mobil har satt opp 21 sentraler for å ta hånd om trafikken mellom fastnettene og mobilnettene. Disse oppdateres jevnlig med ny programvare.

Annonse


Basestasjoner
Antallet basestasjoner utvides stadig. Nå har Telenor Mobil etablert mer enn 1600 celler til GSM-nettet, (en basestasjon kan ha flere celler), ca. 1150 basestasjoner til 450-nettet og 1350 basestasjoner til NMT-900 nettet.

Master
I infrastrukturen inngår også antenner. Antennene er plassert på ca. 2000 master. På de fleste mastene er det plassert antenner til flere systemer.

Der det skal settes ut nye antenner og basestasjoner i 1997, vil Telenor Mobil kunne bruke allerede eksisterende master i 60 prosent av tilfellene.

Samarbeid
Telenor Mobil og NetCom har en avtale om masteanlegg, slik at begge operastørene kan plassere antenner på samme mast.

Dyre anlegg
Oppsett av master koster. Mastene i distriktsnorge plasseres i mange tilfeller på fjelltopper for å gi best mulig dekning.

– I tillegg til at fundamenter og materialer til mastene må løftes av helikopter, trengs det strømforsyning til anleggene. Det er kostbart å strekke kabler over store avstander, sier Bjørn Amundsen til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse