Annonse


Lite penger til skole-IT

Beløpet er 3,5 millioner kroner lavere enn det beløpet som lærerne mener er et minimum dersom oppgaven skal kunne utføres.

Frikjøp av undervisningstid
Pengene skal brukes til frikjøp av undervisningstid for lærere som er tillagt systemansvar, slik at de slipper å bruke fritida si på oppgaven. Midlene skal fordeles på 51 videregående skoler. De første utbetalingene skal skje 1. august i år.

Neste år vil beløpet bli hevet til 3,5 millioner kroner.

Alternative måter
– Tiden er ikke moden for fjerndrift av undervisningsnettverkene, men utviklingen i telemarkedet og utviklingen av programvare til dette formålet, gjør at man bør vurdere alternative måter å nytte ressursene på i framtiden, skriver skolesjef Gunnar Dale innstillingen til Fylkestinget.

Annonse


En PC på seks elever
Fylkeskommunen har de siste årene investert omlag 15 millioner kroner i nye datamaskiner til undervisning i de videregående skolene.

Resultatet er at fylket nå har 3.000 PCer til formålet. Disse skal fordeles på nærmere 19.000 elever. Det vil si at seks elever i gjennomsnitt må sloss om hver PC.

At PC-tallet er såpass høyt, skyldes kravet i Reform ‘94 om at IT skal innføres som et verktøy i alle fag.

Annonse


Annonse


Annonse