Annonse


Godtar to-takstsystem?

– Jeg tror ikke at utbyggingen av DCS-1800 vil gi store regionale prisforskjeller i tilbudet til forbrukerne, sier ekspedisjonssjef Per Sanderud i Samferdselsdepartementets avdeling for post og telekommunikasjoner til Dagens Telecom.

Differensierte priser
Telenor Mobils adm. direktør Stig Herbern uttalte fredag til Dagens Telecom at han frykter prisdifferensiering mellom by og distrikter i Norge, som følge av konkurransen mellom DECT, DCS-1800 og GSM-900. Samferdselsdepartementets overordnede mål med konsesjonsutlysningen for DCS-1800 er bedre og billigere teletjenester for alle.

– Når det gjelder DECT må vi se nærmere på utbyggingsplanene, men vi i departementet kan ikke sitte her og forutsi hvordan det vil bli. Operatørene må justere seg etter konkurransebildet. Der det er stor trafikk vil det selvfølgelig bli lavere kostnad per enhet, men dette gjelder både mobil og fastnett, sier Sanderud.

Distriktspolitikk?
– I konsesjonsutlysningen har vi spesifisert krav om utbygging i de 19 største byene, men det blir også mulig å bygge ut der hvor de to eksisterende mobiloperatørene ikke er utbygd. Distriktspolitikk er viktig, men hvis vi krever utbygging av DCS-1800 i hele landet blir det så dyrt at alle vil få høyere priser. Vi må følge den prispolitikken som er satt. For telefoni over fastnett har vi fastsatt maksimalpriser, sier Sanderud.

  • Se også: Frykter to-takstsystem

    Annonse


  • Annonse


    Annonse