Annonse


Frisk IBM-avtale

Avtalen har en verdi på omlag 55 millioner dollar, tilsvarende om lag 370 millioner kroner.

2000-problemet
Ved siden av å ha ansvaret for at maskinene gjør sitt daglige arbeide, har IBM påtatt seg å løse de problemer som kan dukke opp ved skiftet til år 2000.

IBM har dessuten påtatt seg ansvaret for at systemene skal fungere etter sekelskiftet.

Annonse


Annonse


Annonse