Annonse


11 om forvaltningsnett

Forvaltningsnettet er en av de største nettutviklingsoppgavene i Norge i årene som kommer, og mange av navnene som står på listen er derfor blant dem man er vant til å finne blant anbydere i større IT-prosjekter:

IBM er på plass, representert ved Norsk Informasjonsteknologi, Telenor er på plass, representert ved både Telenor Conax og Telenor Bedrift, og datasentraler som Statens Datasentral er på plass sammen med Fellesdata. Dessuten finner vi Tele 2 Norge AS, ID Communication, Safeway A/S, Sectra VPN og Merkantildata på listen.

Rammeavtale
Avgjørelsen vil i følge Planleggingsdepartementet bli tatt før påske for anskaffelse i perioden fra mai 1997 til 1. juli 1998.

Det er temmelig sikkert at man vil få flere vinnere – og avtalens totalsum vil ikke bli kjent før anbudsperioden er ute. Det dreier seg nemlig om et nett hvor kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter får tilbud på aktuelle tjenester gjennom rammeavtaler med et avgrenset antall leverandører.

Annonse


Det er ikke snakk om å bygge opp et nytt, fysisk nett fra bunnen av. Det er et samarbeid om fellestilbud innen elektronisk informasjonsutveksling og samtrafikktjenester som utnytter den eksisterende infrastrukturen i offentlig forvaltning.

Se også:
Forvaltningsnett kommer

Annonse


Annonse


Annonse