Annonse


En årslønn for e-post

Den russiske mottakeren ber nå pent om at forsker Hans Tømmervik ved Norut Informasjonsteknologi i Tromsø ikke sender flere mailer med vedlegg til dem.

Mottaker betaler
Mailen Tommervik sendte var på 10 MB. I Russland betales det både for å motta og for å sende elektronisk post.
Mottakeren betaler per kilobyte (KB) oversendt materiale. Prisen for en KB er 39 øre.

Flår abonnentene
Det er ikke bare bruk av elektronisk post som koster i Russland. I tillegg betales 200 US dollars i måneden i abonnement.
Det er nå to selskaper som formidler elektronisk post på Kola. Begge opererer med omtrent samme prisnivå.

Rimeligere med fly
– Jeg var ikke klar over denne praksisen med at mottaker må betale da jeg sendte mailen, sier Hans Tømmervik til Dagens Telecom.
– Det hadde faktisk vært billigere om en av forskerne hos oss hadde tatt fly til Murmansk og overlevert datamaterialet, enn å sende via telenettet, sier Tømmervik.

Annonse


Avhengig av kommunikasjon
Samarbeidet om utveksling av miljødata i Barentsregionen avhenger av kommunikasjon over landegrensene. I prosjektet inngår blant annet overvåking av forurensing fra Nikkel.

Satellittbilder
– De dataene vi utveksler utgjør blant annet satellittbilder. Disse inneholder store mengder data. Med prisnivået vi nå ser på kommunikasjon i Russland, er hele forskningsprosessen i fare, sier Tømmervik til Dagens Telecom.

Annonse


Annonse


Annonse