Annonse


Fin(sk) telefon

Den nye teknologien, som nå legges ut i Helsingfors, har også økonomiske fordeler. Det blir mulig å ringe fra Oslo, over Internett, og nøye seg med å betale for en lokalsamtale.
Abonnentene vil også få tilbud om bildetelefoner, melder Nokia Telecommunications, som har utviklet systemet.

Første fase
Ny teknologi installeres nå i Helsingfors for første fase av prosjektet med multimedietelefoner .
Systemet settes opp i byens sentrum, og i løpet av våren vil det starte et pilotprosjekt med et begrenset antall av abonnenter.

Annonse


Annonse


Annonse