Annonse


Kommuneinfo på nettet

Sure miner og lite velvillige kommunebyråkrater i Bardu har ført til at student Egil Nyhus har trukket informasjon om kommunen fra Internett.

Nyhus har tatt Informatikk som fordypningsfag ved Tromsø lærerhøgskole. Som prosjektoppgave la han for noe over ett år siden ut informasjon om Bardu kommune.

Kommunevåpen
Prosjektet ble ikke støttet økonomisk av kommunen. Kommunen ga likevel tillatelse til at Nyhus brukte kommunevåpenet på Websiden.
– I ettertid har Nyhus blitt bedt om å fjerne kommunevåpenet fra siden, sier førstekonsulent Torgeir Jensen i Bardu kommune til Dagens Telecom.

Peronlig eiendom
– Det er ikke Bardu kommunes offisielle informasjon som ble lagt ut. Vi betrakter siden til Nyhus som hans personlige eiendom og mener derfor vi kan bestemme om han kan bruke kommunevåpenet, sier Jensen til Dagens Telecom.

Annonse


Ingen feil
I følge leder for Informatikkseksjonen ved lærerhøgskolen i Tromsø, Steinar Thorvaldesen, har ingen av kommunebyråkratene i Bardu som har uttalt seg om sidene til Nyhus sett disse.
De har ikke påvist feil på sidene, men har påstått at enkelte opplysninger er foreldet.

Prinsippsak
Thorvaldsen mener det er en prinsippsak hvem som eier og kan bestemme informasjon om kommunene på Internett.
– En parallell sak er: Hvem kan bestemme hva som skal stå i en roman om en kommune?, spør Thorvaldsen.

Lærere som kulturarbeidere
– Det naturlige burde være at kommunene utnytter de ressurser og den lokalkunnskap studentene/lærerne sitter med. Lærere har tradisjonelt vært viktige kulturbærere i samfunnet.

– En modell er at lærere, gjerne i samarbeid med skoleklasser får i oppdrag fra kommunene å oppdatere Internettsidene. Da bør enten læreren få en godtgjørelse for jobben. Mange er så idealistiske at de foretrekker vederlag i form av datautstyr til skolen.

Annonse


Annonse


Annonse