Annonse


Forsprang i kryptering

Amerikanske myndigheter og databransjen krangler om kryptering. Databransjen vil ha høy sikkerhet og vil eksportere sterk kryptering. Dette setter amerikanske myndigheter seg i mot – av redsel for at kriminelle og terrorister uforstyrret kan kommunisere uten at myndighetene får innsyn.

Gir erfaring
Norden velger en annen vei. De nordiske postverkene samarbeider om et prosjekt som kan gi et verdifullt forsprang når det gjelder datasikkerhet. Og det er tillatt å eksportere de nordiske krypteringsprogrammene.

Postverkene i Finland, Norge Sverige og Danmark satser på at nordiske brukere skal velge postverkenes system for datasikkerhet. De første forsøkene er allerede foretatt i Finland, og forsøksprosjekt starter i disse dager i Norge.

Demokratiske rettigheter
– Vår politikk har ikke vært å starte med å sette begrensninger, sier leder for Anu Lamberg, i det finske ministeriet for transport og telekommunikasjon.
Han leder en gruppe har ansvar for å vurdere hvordan informasjon brukes i nettverk. – Det har vært interessant å følge den amerikanske debatten, men jeg håper ingen i Finland eller i Europa setter spørsmålstegn ved den demokratiske retten til informasjon, sier Lamberg.

Annonse


Informasjonsflyt
– Dersom det sette grenser for å øke datasikkerheten ved hjelp av kryptering så vil det få store følger for informasjonssamfunnet, sier styreformann og daglig leder Risto Siilasmaa i det finske selskapet DataFellows, som utvikler krypteringsprogram.- Men jeg har ikke møtt en eneste ledende nordisk politiker som vil dette, føyer han til.

Sterk kryptering
Det nordiske system er basert på en såkalt RSA-algoritme og skal være umulig å knekke med sin 1024 bits nøkkel.

Men noe hardware er nødvendig. Brukere må ha tilgang til en datamaskin med kortleser, og det er lite utbredt. Pär Andler i det finske avdelingen av Hewlett Packard, sier til den amerikanske nettavisen Wired at kortlesere kan bli standard på PCer i Norden senere i år.

Slipper å huske alle passord
– Det vil være til stor hjelp for brukere som slipper å huske et utall med passord når de bruker forskjellige typer med tjenester, sier Andler.
Prosjektet har vært en moderat suksess i Finland. Tilbudet går først til profesjonelle brukere, men vil etterhvert bli tilbudt privatmarkedet. Men det finske postverket regner ikke med at systemet vil bli utbredt før i 1998.

Annonse


Annonse


Annonse