Annonse


Vil ha privatliv på nett

Hvilken informasjon om nordmenns privatliv på nettet som får tilfalle andre, og hvordan den kan brukes, er langt fra likegyldig, framgår det av undersøkelsen.
Undersøkelsen, som ble utført i fjor høst, omfatter nærmere 1.000 personer over hele landet.

Kraftig advarsel
Resultatet av undersøkelsen burde være en kraftig advarsel til bedrifter som anser kartlegging av nordmenns Internettvaner som et nytt og langt mer effektivt verktøy til å øke treffsikkerheten i sine markedskampanjer.

Engstelig for misbruk
Frykten for de nye elektroniske mediene sitter dypt i den norske befolkning. To tredjedeler av alle nordmenn er meget eller ganske engstelig for å etterlate elektroniske spor på nettet.
Frykten skyldes, i følge 66 prosent av de spurte, at de er meget eller ganske engstelig for at opplysningene kan misbrukes.
Bare tre av ti bruker, eller vil bruke Internett uten å være særlig engstelig for å etterlate seg spor.

Krever at sporene slettes
Mer enn hver tredje nordmann krever at sporene de etterlater seg på Internett skal være konfidensielle, og at de skal slettes automatisk slik at ingen andre kan bruke dem.
Hver tredje nordmann ønsker alltid å vite hvem som sitter inne med informasjon om hans personlige Internettvaner og hva denne informasjonen skal brukes til. Like mange ønsker å få anledning til å gi sitt samtykke til at slik informasjon blir brukt.
Bare fire prosent sier at det ikke spiller noen rolle hvordan den lagrede informasjonen benyttes.

Annonse


Sier nei
En av fem nordmenn vil ikke bruke de nye kommunikasjonstjenestene i frykt for at noen vil misbruke informasjonen om dem. Tre av ti vil bruke tjenestene, så fremt det garanteres at de selv kan kontrollere hvordan opplysningene blir brukt.

Ikke villig
Når det gjelder elektroniske betalingstjenester, så er hver tredje nordmann ikke villig til å benytte tjenster som setter spor. På den andre siden er en av ti villig til å benytte hvilken tjeneste som helst.

Offentlig oppgave
Ni av ti mener at det er meget viktig eller viktig at det offentlige prøver å sikre deres privatliv, og at personlig informasjon blir beskyttet.

Annonse