Annonse


Trønderavisa ut på nett

– Vi lager en egen seksjon rettet mot nettbrukere og mot yngre folk, sier Kvistad til Dagens Telecom.
Trønderavisa (http://www.tronderavisa.no ) er den største dagsavisen i Nord-Trøndelag. Lokale og regionale saker er kjernen. I tillegg dekkes de viktigste uten- og innenrikssakene. Tankegangen er at folk skal klare seg med én avis.

Store ambisjoner
– Ambisjonene er en rimelig fullverdig nyhetstjeneste. Alt som blir lagt på Internett-utgaven skal være tilgjengelig, men redaksjonssarkivet blir ikke lagt ut i denne omgang, sier Kvistad til Dagens Telecom.

Morgendagens avislesere
Spesielt tar en sikte på å gi ungdommen et tilbud. Trønderavisa ønsker et samarbeide med skoler i området. Skoleaviser og klasseaviser nevnes som muligheter for lokale tilbud til ungdommen. I tillegg kommer bokomtaler, plateomtaler, filmomtaler, og filmguide som skal inneholde oversikter over hvilke filmer som går på lokale kinoer en gang i uka.

Sport og diskusjonsforum
Sport er også et område som det skal satses på. Noen sportsnyheter blir lagt ut hver dag. Men den viktigste ambisjonen er å være en lokal sentral for terminlister og resultatlister.
Trønderavisa vil også sette i gang tre til fire diskusjonsforum.
– Vi ser at det slår an på andre nettaviser, og tror også at det er viktig å bygge opp et eget miljø med aktivitet på weben, sier Kvistad.

Annonse


Lotus-brukere
Trønderavisen har tatt i bruk Domino-serveren til Lotus, og lager sidene med Lotus Notes.
Planer videre er en ny datbase som skal lanseres i mars. Der skal alle nordtrønderske ressurser samles på ett sted. Delvis som webhotell og delvis med linker til andre hjemmesider i regionen.

Prøveprosjekt
Foreløpig er Trøndeeravisas nettavis et prøveprosjekt. Men de regner med at det vil gå to år før ledelsen har vurdert nytteverdien i form av nye lesere og annonsører.

Annonse


Annonse


Annonse