Annonse


Sammenslåing i Vest

Bakgrunnen for sammenslåingen er fusjonen mellom Merkantildata ASA og MBS Fjerndata Holdning. Fusjonen ble vedtatt i de respektive selskapene ektraordinære generalforsamlinger i desember i fjor.

«Nytt» navn
Det nye navnet på Stavangeravdelingen er Merkantildata. Den sammenslåtte avdelingen vil fra februar av bestå av 20 ansatte.
Merkantildata, Upnet Telematikk og EDB & Kunnskap vil fra 3. februar være samlet i felles lokaler.

Annonse


Annonse


Annonse