Annonse


First fra Telenor

– Vi vil i sterkere grad synliggjøre vår strategiske satsing på programvare, ikke bare på telefoni og hardware. En klarere profil skal forsterke vår posisjon i det nordiske markedet, sier adm. direktør Martin Furuseth i Telenor Bedrift.

En plattform
Med First Software samles fagmiljøet i Telenor på tvers av dagens programvareselskaper.
– Alle programmene skal kunne kjøres fra en plattform og Telenor får muligheten til å utvikle konsepter tilpasset de ulike kunders behov, sier programvaredirektør Trygve Reinertsen i Telenor Bedrift.

Dekker alt
First Software vil bestå av programvareapplikasjoner innenfor administrasjon/økonomi, kommunalforvaltning, bank/finans, helse/medisin og datatelefoni.
Reinertsen forventer en omsetning på 450 millioner kroner for programmene under First Software i 1997.
Flere oppkjøp
– Vi har i hovedtrekk de programmene og tjenstene som vi vil satse videre på, men vil nok etterhvert supplere med mindre kjøp, sier Furuseth til Dagens Telecom.
Telenor Bedrift eier norges største programvarefamilie gjennom datterselskapene Telenor Ergosoft, Telenor Allianse, Telenor Dolphin og Telenor InfoMedica.
Nyoppkjøpte Novit inngår foreløpig ikke i den nye familien.