Hopp til navigasjon Hopp til innhold

DnB tester framtidsbank

BERGEN: DnB tester nå ut morgendagens bankfilial på Haukeland sykehus ved hjelp av videofon.

Skrankene er borte. Bankfilialen er på det nærmeste fullautomatisert.
De få ansatte som fortsatt er igjen, kalles bankverter. De har som hovedoppgave å hjelpe kundene å finne fram på DnBs Internettsider, og å bruke videofonen på bakrommet.

Hente inn kompetanse
Videofonen brukes til å hente inn spesialkompetanse fra hovedkontoret. På denne måten kan bankkundene fortsatt søke om lån, eller plassere sparepengene i aksjer, i “sin” lokale filial.

Framtidsbanken
– Dette er framtidens bank, sier banksjef Jarle Moldeskred til Bergens Tidende.
Dette er den første filialen av denne typen i DnB-systemet. Erfaringene herfra vil påvirke hvordan DnBs banker vil se ut i framtida, i følge banksjefen.
Bemanningen i filialen er halvvert; fra seks til tre.
Stikkord: Mobil