Annonse


DnB tester framtidsbank

Skrankene er borte. Bankfilialen er på det nærmeste fullautomatisert.
De få ansatte som fortsatt er igjen, kalles bankverter. De har som hovedoppgave å hjelpe kundene å finne fram på DnBs Internettsider, og å bruke videofonen på bakrommet.

Hente inn kompetanse
Videofonen brukes til å hente inn spesialkompetanse fra hovedkontoret. På denne måten kan bankkundene fortsatt søke om lån, eller plassere sparepengene i aksjer, i “sin” lokale filial.

Framtidsbanken
– Dette er framtidens bank, sier banksjef Jarle Moldeskred til Bergens Tidende.
Dette er den første filialen av denne typen i DnB-systemet. Erfaringene herfra vil påvirke hvordan DnBs banker vil se ut i framtida, i følge banksjefen.
Bemanningen i filialen er halvvert; fra seks til tre.

Annonse


Annonse


Annonse