Annonse


Digital tok Storebrand

Storebrands sentrale systemer ligger i dag på en IBM stormaskin. De lokale nettverkene har brukt OS/2. I løpet av et par år skal 70 OS/2-servere erstattes av NT-servere fra Digital.
Installasjonen starter i mars.

Pilotprosjekt
– Vi sendte ut en anbudskonkurranse med klare krav til maskinvare og kompetanse på Windows NT, sier avdelingssjef i Storebrand Knut Lie. Digital vant og noe av det som veide tyngst var selskapets kompetanse på NT. Før kontrakten ble undertegnet kjørte Digital et pilotprosjekt i fjor høst med godt resultat.
Av betydning ble det også at Digital inngikk en storkontrakt med Kværner i fjor høst.

Tidsfrister
De gamle applikasjonene skal nå tilpasses for NT.
– Det er vanskelig å få tak i folk som både har kompetanse på Windows NT og migrering, sier Knut Lie.
For å sikre at tidsplaner holder har Storebrand månedlige møter med sine leverandører, og har også leid inn ekspertise.

Annonse


Annonse


Annonse