Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Inter-connect avtaler

Tele Danmark har underskrevet en ssamtrafikk-avtale med internett-tilbyderen CyberCity og nettoperatøren Global One.

Avtalene er ett ledd av tele-privatiseringen i Danmark og skal sikre reel konkurranse.
I løpet av desember 1996 og januar i år har Tele Danmark også inngått samtrafikkavtaler med Interroute og Connect Danmark

Billigere å ringe
Avtalene går ut på at de forskjellige nett gjøres tilgjengelig for aktørenes forskjellige aktører. Dette vil i praksis si at mange beboere i Danmark vil få redusert telefonregningen da de mer grisgrendte støk av Danmark går over på lokaltakst både ved internett-bruk og vanlig telefonsamtaler.

Tele Danmark AS sier seg svært fornøyde med avtalene og inviterer til flere samtrafikkavtaler for aktører som har behov for dette.
Stikkord: Mobil