Annonse


Sterke reaksjoner

Det var distriktspolitikk som i sin tid fikk Ericsson til å flytte utviklingsoppgaver fra Asker til Hisøy i Arendal, mener direktør Thor E. Hasle i Fujitsu Telecommunication Europe. Han var tidligere ansatt i Ericsson.

Politisk press
EB, som selskapet het den gang, bukket under for politisk press og guleroten var en avtale om å bli eneleverandør av digitale telefonsentraler til Teledirektoratet.Det hører med til historien at selskapet ikke fikk kontrakten, Teledirektoratet syntes EB hadde for liten integritet i forhold til politikerne.

Samling tvinger seg frem?
Fokusering på kostnader og inntekter samt nærhet til markedet fører til at en samling av virksomheten i Oslo-området tvinger seg frem, skriver Hasle i mandagens Aftenposten.

Slag mot distriktene
Fordelen med å samle driften i et miljø må vurderes mot de muligheter en desentralisert struktur gir ved å ha bred kontakt mot flere miljøer, mener Olav R. Spilling ved Handelshøyskolen BIs senter for næringsutvikling og entreprenørskap.
Hvis Ericsson flytter fra Arendal vil det være et slag mot troen på at det kan utvikles noe livskraftig utenfor Oslo, skriver Spilling i Dagens Næringsliv mandag.

Entreprenørskap
Spilling har ingen tro på at Ericsson kan flytte alle sine 400 ansatte gjennom enkle vedtak i selskapets styre. Samtidig påpeker han at protester mot å flytte ikke vil ha noen virkning, de ansatte med kompetanse må selv skape nye virksomheter som kan kompensere for Ericssons eventuelle flytting.
Et slikt entreprenørskap vil avhenge av den livskraft de regionale kompetansemiljøene selv representerer, mener Spilling.

Annonse


Annonse


Annonse