Annonse


IT-parlamentet

– Når det gjelder tilgangen til databaser og forvaltningens registre så ligger vi langt fremme, – omlag et halvt års tid foran den amerikanske kongressen, sier Per Axelsson, som har ansvaret for Riksdagens dokumentsenter.

Mange baser
Via systemet kan representantene hente ned informasjon fra forskjellige massemedia til sine datamaskiner. Det gjelder Tidningarnas Telegrambyrå, som tilsvarer NTB, og Nyhetsbyrån Direkt. Hos den siste ligger en rekke forskjellige databaser med økonomiske opplysninger.
Både opplysninger av samme type som finnes i Brønnøysundregistrene og opplysninger som en ellers finner hos kredittopplysningsbyråene. Ellers finner en tekstarkivene til en rekke svenske aviser i denne basen.
Riksdagen har bygget opp sine databaser litt etter litt, og har stort sett brukt Lotus Notes i arbeidet.

Utskrift fra etermedie
– Etermedie og de viktigste regionavisen overvåkes av Imedia – som klipper fra avisene og skriver ned innholdet av radio- og TV-programmene. Kort tid etter sendingen blir utskriftene tilgjengelig for representantene.
Jarl Lander, sosialdemokratisk tingmann, mener at overvåkingen av etermedia innebærer en tidsbesparelse:

Oversikt
– Tidligere var vi nødt til å sette på radioen hver time for å ikke miste nyhetsprogrammene.
Oversikten over avisenes ledersider er også bra. Da er det letter å følge debatter som går rundt om i Sverige.

Opptil 10.000 innlogginger
Statistikken viser mellom 8.000 og 10.000 innlogginger i måneden. Ikke alle er fra politikerne. Mange av riksdagens tjenestemenn bruker tjenesten til saksforberedelser.

Annonse


Annonse


Annonse