Annonse


Apple endrer kurs

Hancock mener Apple hittil har vært for mye opptatt av maskiner. Og hun holder døren åpen for at Macs operativsystem skal flyttes over på PC’er. Hun mener også at Apple ikke i like stor grad som tidligere skal kjøre sitt eget løp.

Snuoperasjon
– Ja, dette er en forandring av retningen, sa Ellen Hancock på en konferanse i Palm Springs onsdag. – Det er en av grunnene til at jeg begynte i Apple, som har laget mange program, men ikke har markedsført dem godt nok.
Hun la til at program og tjenester er mer lønnsomt enn produksjon av hardware.

PC-mac?
– Vi ønsker et operativsystem med utbredelse ut over dagens Mac-maskiner, var Hancocks andre viktige budskap på konferansen i Palm Springs, som var arrangert av Nasdaq-børsen og magasinet Upside.
Ifølge Hancock er det interne diskusjoner i Apple om dette vil innebære at Apples nye operativsystem skal lages også for PC’er med Intel-prosessorer. Apples nye operativsystem vil bygge på Nexts teknologi. Dette selskapet ble kjøpt av Apple i desember.
Etter det Dagens Telecom erfarer er det ikke tatt noen endelig avgjørelse på dette punktet.

Ikke isolere seg
Budskapet var ellers at Mac ikke måtte isolere seg selv, men måtte bli en medspiller i dataindustrien.- Apple har isolert seg tidligere, sa Hancock og varslet med det at den perioden var over. Som et eksempel på nye produkter det ville satses på nevnte hun servermarkedet.

Annonse


Kaos i planene
Da Hancock begynte i Apple sist sommer var det kaos i planene for hva som skulle skje med operativsystemet, sa hun selv. Dette er et arbeide Hancock har vært sterkt involvert i. Hun mener selv at den nye Mach-kernelen, som er sentral i NextSteps OS, vil være sentral for Apples fremtidige operativsystem.

Slutten av måneden
– Jeg antar at vi kommer til å ta en beslutning om dette i slutten av denne måneden, eller i begynnelsen av den neste, og fortalte at selskapet også ser nærmere på sin egen Copland-kernel og en oppdatert versjon av Mach, som blir anbefalt av Nexts utviklere.

Sun
Fra andre hold er det kommet påstander om at Apple også studerer Suns operativsystem.

På Apples hjemmeside blir målet for jakten beskrevet slik: Et operativsystem for det neste århundre. Et som vil sprenge dagens barrierer, og dra nytte av morgendagens ultrahurtige prosessorer.
Og brevet til kundene er undertegnet nettopp av Apples øverste sjef for teknologi.

Annonse


Annonse


Annonse