Annonse


PCen som nærmeste bank

I dag finnes det omlag 424.000 kunder i Vest-Europa som benytter PCen i sin kontakt med banken. Det er foreløpig Sveits som er flinkest i klassen. Der benytter 0,4 prosent av kundene seg av banktjenester via PCen. De Skandinaviske landene ligger også forholdsvis godt an, med i overkant av 0,3 prosent PC-bankkunder, viser en undersøkelse fra Datamonitor.

Øke med rekordfart
Bruk av online banktjenester ventes imidlertid å øke med rekordfart de nærmeste årene. Vekstraten er beregnet til omlag 75,8 prosent frem mot 2001, og dette er en betydelig økning i forhold til perioden 1994-96.
Etter årtusenskiftet er det dermed ventet at 3,3 prosent av bankkundene vil velge PCen for kontakt med sin lokale bankfilial.