Annonse


Enklest mulig NetWare?

Det finnes mange elementer i IntranetWare som småbedrifter ikke har behov for. Dette gjelder for eksempel alle funksjonene i Novell Directory Services (NDS), som gjør det mulig å kontrollere et verdensomspennende nettverk med tusener av brukere og hundrevis av servere.
– Det er fremdeles NDS som ligger bak, men vi har forenklet det, sier Novells Jim Greene. – Hvis man får behov for full NDS eller full IntranetWare, er det bare snakk om å betale full lisens, hvoretter man kan aktivisere de passive elementene.

Enkel installasjon og adminstrasjon
Til gjengjeld er det viktig at det er så enkelt som mulig å installere og administrere nettverksprogramvaren, siden storparten av målgruppen ikke har tilgang på intern nettverksekspertise. Det skal være mulig for en ikke-ekspert å installere server- og klientprogramvare i løpet av en halv time på en PC hvor minstekravet er 486 med (helst ) 24 MB RAM, i følge Novell. Programvaren kommer ved leveringstidspunktet 14. februar og vil være tilgjengelig på seks språk, noe som også er helt nytt for Novell. Men norsk hører selvfølgelig ikke med.

IPX – ikke IP
Internt baserer IntranetWare for Small Business seg på Novells gamle IPX-protokoll, slik at man med en viss rett kan si at det ikke er riktig å kalle det IntranetWare, siden intranett skal basere seg på TCP/IP. Men man kan koble seg opp til Internett via Netware Connect og modem – og Novells WebServer følger også med. Så man får da noe Internett-adgang. Et minus, sett med europeiske øyne, er at det ikke finnes noen ISDN-tilgang. Dette vil inntil videre gjøre produktet uaktuelt for mange europeiske småbedrifter, siden ISDN jo har gjort mye større innhogg i europeiske markeder enn i USA.
Listeprisen ligger på 895 dollar for server pluss 5 lisenser. Ekstra lisenser koster 65 dollar pr. stk. Det vil også komme oppgraderingstilbud (fra alle tenkbare nettverksprodukter) og Novell regner med at prisen vil ligge på omlag 2/3 av listepris.

Annonse


Annonse


Annonse