Arkiv

Annonse


Ditt eget ringesignal

ArkivSignalet blir dermed lettere å kjenne igjen for telefonbæreren. Programmet med det ambisiøse navnet Maestro kjøres på en PC med Windows, og melodien skapes av en kombinasjon av 40 noter som kan varieres ytterligere med tone-, pauselengde og tempo.

Enkel i bruk
Signalet kan spilles inn av datamaskinen , som videre leder signalet til mobiltelefonen via et adapter som tilsluttes PC’ens modemport. Du trenger ikke gode musikkunnskaper, det er bare å prøve seg frem. Maestro finnes foreløpig tilgjengelig for Benefons mobiltelefoner Sigma og Betacs Gold.

Nøkkelflagget
Benefon er den eneste mobiltelefonprodusenten som har blitt innvilget symbolet for genuint finske produkter, det så kalte nøkkelflagget./ins

Annonse


Annonse


Annonse