Annonse


Tungregnemaskin i siget

Før jul uttalte leder Tor Sørevik for tungregneprosjektet til Dagens Telecom:
– Den nye maskinen, en Origo 2000 fra Silicon Graphics, markerer overgangen til en ny generasjon superdatamaskiner. Når den blir ferdig utbygget til sommeren, vil den kunne utføre inntil 50 milliarder flyttallsoperasjoner per sekund ved hjelp av 128 prosessorer.

Nye stillinger
Parallab i Bergen kan rapportere om stor pågang på maskinen fra norske universiteter. Det vil føre til to til tre nye stillinger ved institusjonen.
– Brukerne har fått tilgang på en veldig kraftig generell maskinTerskelen for å bruke den er like lav som på en vanlig arbeidsstasjon. Og når vi får mer avanserte programmer kan du bruke hele maskinen som en regneressurs og få maksimal ytelse, sier Manne til Dagens Telecom.

Forskere
– I forhold til den paragonmaskinen vi har brukt i flere år er dette er en helt ny type maskin. Det er ny og spennende teknologi og mange som vil bruke den. Stort sett er det forskere som bruker maskinen.
– Vi har installert en del software fra ulike produsenter, stort sett program for kjemi og fysikk, og er i ferd med å utvikle egne program, sier Manne.

Ytelse
Maskinen hadde da den kom i desember 32 prosessorer. De neste 32 kom til Bergen tirsdag. Ferdig utbygget vil maskinen ha 128 prosessorer.
– En overgang fra 32 til 64 prosessorer vil bety at den maksimale ytelsen øker, samtidig betyr det at vi kan betjene langt flere brukere uten at de går i veien for hverandre.

– For Parallab betyr dette at vi får mer arbeid og kommer til å øke antallet ansatte med to til tre personer, avslutter Manne.

Annonse