Annonse


Norman best

Virus Bulletin testet den delen av programmet som søker etter virus, og selve hastigheten på søket. De testete virustypene var ItW, standard virus og polymorfe virus.

Stadig vanskeligere
– Med mange virus blir det stadig vanskeligere for en virussøker å finne alle datavirus, heter det i en melding fra Norman Data Defense System AS.

Bra søkeenhet
– Styrken til Norman Virus Control ligger i søkeenheten, som følger logikken til programmene som kontrolleres, skriver selskapet.
Norman Virus Control inneholder også adferdsblokker som søker etter unormal oppførsel på maskinen. Denne ble ikke testet av Virus Bulletin.

Annonse


Annonse


Annonse