Annonse


Sprekk for ID-gruppen

Dette er godt under de 175 millionene som ledelsen i selsdkapet antydet i høst. Omsetningstallene inkluderer ID Communication, ID Network og ID Software. Tallene til ID Application er holdt utenfor.

Ikke klart enda
Resultatet for fjoråret er fortsatt ikke klart.
Så sent som for to uker siden hevdet ledelsen for overfor Dagens Telecom at de forventet en tilnærmet rekordomsetning for 1996.

Mange omstillinger
– Totalt sett hadde ID-gruppen en positiv utvikling i Norge i fjor, med fin framgang både i ID Software og i ID Communication. Når vi likevel ikke nådde budsjettet, skyldes det ID Network, som gjennomgikk betydelige omstillinger i løpet av året, sier markedsføringsansvarlig Hilde Birkeland i ID-konsernet til Dagens Telecom.

Bra i Sverige
Også i Sverige hadde ID-gruppen et godt år, i følge Birkeland.
ID-gruppens samlede omsetning i Skandinavia ser nå ut til å ende et sted mellom 310 og 320 millioner kroner, mot forventet 350 millioner.

Annonse


Annonse


Annonse