Annonse


Intel satser dansk

Gjennom oppkjøpet av den danske nettverksspesialisten synes det klart at Intel ønsker å styrke sin nettverkssatsing.

Større tro
Overtakelsen av København-baserte Case Technology markerer dessuten at Intel muligens har større tro på rask ethernet-teknologi enn nyere bredbåndsteknologier som ATM.
Case Technology har opparbeidet seg et solid renommé som en av de ledende i verden på ethernet-teknikk.

500.000.000 kroner
Intel skal betale en halv milliard kroner for Case Technology, skriver Computer Sweden.
Oppkjøpet må imidlertid først godkjennes av Case Technologys britiske eiere, Anite Group. Styremøtet om saken skal etter planen holdes i slutten av februar.

Innlemmes i Intel
Ingen av de ansatte i Case Technology står i fare for å miste jobbene som følge av overtakelsen, hevder Intel.
Overtakelsesplanen skisserer en løsning der arbeidsstokken i Case Technology blir ansatt i Intel Denmark, som Intels danske datterbedrift skal hete. Intel Denmark blir en del av Intel Network Products Division.

Annonse


Annonse


Annonse