- -

Annonse


Ericsson til Fornebu?

- -Etter det Dagens telecom erfarer skal saken opp i selskapets styre og bedriftsforsamling på fredag.
Ericsson i Norge har i dag vel 1.000 medarbeidere. Etter salget av produksjonsvirksomheten til Norsk Elektronikk Produksjon i Arendal har selskapet 400 medarbeidere i Arendal og 600 i Asker.

Større effektivitet
– Bakgrunnen for flytteønsket er at vi i fremtiden lettere kan møte de krav markedsutviklingen stiller til effektivitet, fleksibilitet og kundenærhet, sier informasjonsdirektør Paul Falck i Ericsson til Dagens Telecom.
I dag er både utviklingsvirksomheten og markedsorganisasjonen delt mellom Asker og Arendal.

Huskontrakten går ut
Lokaliseringsspørsmålet blir ytterligere aktualisert ettersom husleiekontraktene både i Asker og Arendal utløper i 1998/99. Selskapet har derfor det seneste året vurdert ulike lokaliseringsmuligheter i et 10 års perspektiv.

Sikret jobb i Oslo
Ericssons ansatte i Arendal vil bli tilbudt å flytte med virksomheten til Oslo-området. Paul Falck opplyser at selskapet i samarbeid med de ansattes organisasjoner vil vurdere nærmere hvordan man best kan bistå de ansatte i forbindelse med flytting og vil etablere et eget prosjekt for dette.

Kommunalt samarbeid?
Falck sier det for eksempel vil kunne bli aktuelt å etablere et samarbeid med de aktuelle kommunale myndigheter i Oslo-området for å tilrettelegge boliger for ansatte.
Likeså ønsker selskapet nå et samarbeid med meglere i Arendal for å oppnå de best mulige betingelser for salg av boliger for dem som ønsker å flytte.
Falck opplyser at det også vil kunne bli aktuelt å legge forholdene til rette for fjernarbeid og ukependling for de som må flytte.

Annonse


Annonse


Annonse