Annonse


Nye avsløringer på Hamar

TV2 kunne i går fortsette thrilleren om avlyttings-skandalen på Hamar.
TV2s kilde er Henry Jovik. Han har tidligere hatt vervet som hovedtillitsvalgt i Hamar Teleområde. I går valgte han å stå fram etter en samtale med lederen i kontrollutvalget for overvåking.
Jovik avslørte nye graverende forhold rundt sikkerheten ved avlyttingsprosedyrer og muligheten for samrøre mellom montører og politiet på Hamar.

Ulåst avlyttingsrom
I følge Jovik var rommet hvor avlyttingen ble foretatt ulåst. Samtlige Telenor-ansatte hadde derfor mulighet til å ta seg inn i rommet.
De ansatte kunne også finne ut hvem som ble avlyttet i deres teleområde. Dette var spesielt enkelt for telemontørene. Jovik beskrev det som en del av montørenes daglige jobb å finne ut av slike koblinger.

Uten kontroll
Det var også mulig for enhver montør å starte avlytting uten rettslig kjennelse.
Slik avlytting kunne gjøres ved at de trakk en ledning fra hvilken som helst abonnentens kobling og monterte denne mot tele-forbindelsen til politihuset på Hamar.
Tidligere i uka er det påvist at en bilmekaniker har bestilt avlytting av seg selv pr. telefon, uten å dokumentere rettslig kjennelse for lovligheten av avlyttingen, eller at han legitimerte seg.

Annonse


Annonse


Annonse