Annonse


EU-moms på teletjenester

Årsaken er at lovgiverne i EU frykter at call-back tjenester og teleoperatører med base utenfor EU skal konkurrere ut lokale teleoperatører.
– Min umiddelbare kommentar er at dette i utgangspunktet er positivt fordi det reduserer mulighetene for å skape konkurransemessige fordeler på grunn av forskjellige avgiftssystemer, sier økonomidirektør Morten Karlsen Sørby i Telenor.

Gjennomføres raskt
EU-landene er så enige om forslaget at det gjennomføres før det blir vedtatt som lov i det enkelte land. EU-kommisjonen vil behandle forslaget 22. januar, og det skal legges fram for EU-ministrene senere i år.

Bred enighet
Frankrike har varslet at de skal legge på 20,6 prosent moms på teletjenester allerede fra januar. Grunnen til dette er at en regner med at kommisjonen vil vedta et midlertidig tillegg til eksisterende lovgivning som gjør det mulig å skattlegge teleoperatørene. Siden alle EU-landene er enige, kan forslaget gjennomføres før EU-ministrene har behandlet saken.
– Vi tror at den inntekten som genereres til de forskjellige EU-statene i form av merverdiavgift dog er mindre enn de oppgitte anslagene, sier Karlsen Sørby.

Bedriftsmarkedet
– Når det gjelder Telenors posisjon med hensyn til levering av tjenester til disse landene, kan vi ikke ved første gjennomgang si at de nye reglene vil fungere i disfavør av Telenor. Dette fordi vi tror at det finnes muligheter for lempning i det enkelte land, etter som vi leverer tjenester i stor grad til bedrifter i disse landene, sier Karlsen Sørby.

Skjev konkurranse
Teleoperatører og Internett-tilbydere som har base utenfor EU skal skattlegges. Call-back-operatører og ordninger som gjør det mulig å unngå lokale operatører vil bli nødt til å legge moms på sine tjenester.
– Vi støtter fullt ut det initiativet som her tas knyttet til callback-løsninger hvor det helt klar er konkurranse på forskjellig avgiftsmessig grunnlag, sier Karlsen Sørby.
Call-back tjenester kan i enkelte tilfelle være så lave som en tredjedel av hva lokale selskap forlanger. Operatører i EU betaler moms, det gjør ikke alle operatører utenfor unionen.

Annonse