Annonse


Fengsel for utro tjener

Retten fant at den 32-årige mannen grovt hadde brutt arbeidsgiverens tillit i den hensikt å oppnå betydelig økonomisk vinning for sin egen og sin søsters familie. Til sammen skal den tidligere medarbeideren ha svindlet arbeidsgiveren for 533.755 kroner ved å utnytte sine detaljkunnskaper om hvilke smutthull som fantes i sikkerheten rundt forsikringsselskapets utlånssystem.

Betrodd ansatt
De straffbare forholdene skjedde i perioden desember 1990 til juli 1994. Mannen var da en betrodd ansatt i Vitals utlånsavdeling, med ansvar som IT-koordinator. Retten fant det bevist at han i disse årene, gjennom bevisst manupulasjon av informasjonen i forsikringsselskapets automatiske betalingssystem, sørget for at hans egne lån til bolig og bil tilsynelatende ble raskere nedbetalt enn faktisk var tilfelle. Det samme skjedde med de lån hans søster og svoger hadde i selskapet.

Forskjellige framgansmåter
Den daværende IT-koordinatoren benyttet flere forskjellige framgangsmåter for redusere sin gjeld til arbeidsgiveren, i følge dommen.
Gjennom sin adgang til utlånsdatabasen sørget han for at det ble registrert fiktive låneinnbetalinger, og for at det ble registrert innebetalinger som var høyere enn det som faktisk var tilfelle. Videre sørget han for at det ble registrert fiktiv oppdekking av utestående lånebeløp tilsvarende differansen mellom skyldig og innbetalt beløp, og at det ble registrert fiktive reduksjoner av restlån/hovedstol. Dessuten gikk han inn i selskapets online-system for utlån og reduserte det rentebeløpet som skulle betales ved forfall.

Annonse