Annonse


Vil dominere Enator

Det er svenske Finanstidningen som siterer Terje Thon, visekonsernsjef i Telenor, som sier at Telenor er aktivt interessert i den svenske statens 25% – og mer – i Enator.

– Vi gjennomgår eierstrukturen i Enator for å få klarlagt hvem som ellers kan tenke seg å selge, sier Thon. – En kontrollpost i Enator gjør ting enklere for oss.

I følge Finansavisen bekrefter pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor at man har sondert terrenget for eventuelle andre andeler.

Gigantselskap
Hvis Telenor faktisk kjøper en kontrollerende andel i Enator, vil det bli den største investering som selskapet noengang har gjort i et dataselskap. Men Telenor får mer enn bare et vanlig dataselskap: Noe av det som gjør Enator spesielt interessant for Telenor er at selskapet eier det tidligere svenske Kommunedata-nettverket, med 66 000 brukere innen offentlig sektor.

Annonse


Også på andre områder arbeider Enator med infrastruktur for telekommunikasjoner. Dermed vil et oppkjøp av Enator gjøre det enklere for Tormod Hermansen og hans medarbeidere å oppnå sitt langsiktige mål om 40 prosent av det skandinaviske telemarkedet. Men Telia har antakelig ikke tenkt å gi seg uten videre og er også interessert i å overta den svenske statens aksjer i Enator.

Prisen for det hele? Enators børsverdi er omlag 5,6 milliarder svenske kroner. Det tilsier at Telenor teoretisk sett må ut med minst 1,4 milliarder for å eie 30 prosent av selskapet.