Annonse


Iridium til værs

Det er Motorola som endelig kan fortelle at de første Iridium-satellittene er på vei til himmels. Motorola eier 25 prosent av Iridium, et konsortium som etterhvert skal tilby verdensomspennende mobilkommunikasjon basert på 66 satellitter i lav bane rundt jorden. Kommersiell drift av Iridiumnettet skal etter planene komme i gang sent i 1998, når alle de 66 satellittene er på plass.

EU-godkjennelse
Det er forvørig bare et par uker siden Iridium fikk sin offisielle godkjennelse av EU-kommsijonen, som aksepterte at investeringene på minst 5 milliarder dollar (mer enn 30 milliarder kroner) er så høye at det er nødvendig med deltakelse fra selskaper verden rundt – inkludert telemonopoler som italienske STET.
Tyske Vebacom er også med, og har fått enerett til å distribuere Iridium i Nord-Europa. Foreløpig har deltakerne i konsortiet skaffet 2,65 milliarder dollar (16 milliarder kroner) til veie.

Systemtest
De første Iridium-satellittene skal skytes opp med en Delta II-rakett, bygd av McDonnel Douglas. De tre vil bli tatt i bruk med en gang, for testing av styring og kontroll av satellittene og av grunnleggende tester av maskin- og programvare.
Iridium-konsernet regner med at systemet skal kunne demonstreres i drift sent i 1997. Oppskytningen denne gang skjer fra Vandenberg-basen i California.

Annonse