Annonse


Godkjente teleplanene

Ukeavisa Telecom Revy har i flere artikler det siste året hevdet at Statnett i det skjulte har planlagt å starte et eget datterselskap som skulle drive med televirksomhet. I skrivebordskuffene til Statnett-lederne har dette prosjektet hatt kallenavnet «Statnett Tele».

Kan starte televerk
Problemet til Statnett var de frem til i høst ikke fikk noen «telegodkjennelse» fra verken eieren Energidepartementet eller Samferdselsdepartementet som er Norges «teledepartement». Tidligere energiminister Stoltenberg ga likevel Statnett godkjennelse i 12. time etter at selskapet ikke fikk noe svar fra Samferdselsdepartementet som ble ledet av Kjell Opseth.
I følge kilder i både Energidepartementet og Statnett har selskapet fått lov til å drive med televirksomhet på lik linje med andre kraft- og energiselskaper. Dette betyr i klartekst at Statnett kan starte eget televerk fra 1. januar 1998 når telemonopolet oppheves.

Teletrans blir navnet
– Vi vil med det første starte en egen divisjon som sannsynligvis får navnet «Teletrans». Det er foreløpig ikke klart hvem som skal lede divisjonen og hvor mange Statnett-ansatte som bli overført til denne. Jeg understreker at Teletrans ikke vil bli noe eget aksjeselskap, sier informasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett SF.
Teletrans vil kunne bli en konkurrent til både ElTele og EniTel. I sistnevnte selskap er Statnett inne på eiersiden med hele 30 prosent av aksjene og vil betale 24 millioner kroner for dette. Statnett rir dermed flere hester ettersom de vil kunne få aksjemajoriteten i EniTel.

Oppegående telenett
Mens NetCom bruser med fjøra og proklamerer at de skal bli Norges nye televerk, har administrerende direktør Odd Håkon Hoelsæter i Statnett med den «nye» energiloven i hånd bygd ut et radiolinjenett som bokstavelig talt er landsdekkende.
Energiloven krever nemlig at Statnett må ha et alternativt samband når den statlige teleoperatøren (Telenor) ikke er operativ. Ettersom strømforsyningen skal være sikret under krisesituasjoner har energiverkene, kraftselskapene, Statnett og Statkraft allerede bygd utallige radiolinjer eller annet samband de fleste steder i Norge.

Annonse


Leier hos Telenor
Statnett bruker sitt radiolinjesamband til datatrafikk og kommunikasjon mellom de forskjellige kontrollstasjonene. Til vanlig taletrafikk leier de i dag kapasitet hos Telenor. Telenors oppdrag kan forsvinne når Statnett sannsynligvis etablerer et eget teleselskap før 1998.
Mange i den norske telesektoren er ikke klar over at kraftselskapene og energiverkene allerede i dag er et av Norges aller største televerk. De har faktisk drevet med teleteknologi og sambandssystemer i 60 år for å sikre effektiv drift av kraftverkene. Telekommunikasjon er dermed ikke noe nytt område for Statnett, som ble etablert for fire år siden.
Statnetts (tidligere Samkjøringens) sambandssystem er dessuten moden for fornyelse. Konsernet kan dermed oppnå to ting samtidig når deler av det fiberoptiske nettet etter planen er klart til bruk 1. januar 1998.

Fiberoptikk-ring
Statnett har i dag over 9.000 kilometer med kraftlinjetraseer. Dette tilsvarer en strekning fra Hammerfest til Sahara og tilbake igjen med høyspentlinjer og sjøkabler. Foreløpig ønsker konsernet å legge fiberoptiske kabler langs høyspentlinjene på land. Fiberoptikk på kraftkabler er mer rasjonelt og vesentlig billigere enn å grave opp halve Norge.
«Fiberlegging» av det nasjonale kraftnettet som Statnett driver vil skje i en ring fra Oslo, Hamar, Gudbrandsdalen, Trondheim, Sognefjorden, Bergen, Stavanger, Lista, Kristiansand og tilbake til hovedstaden. Dette hevder flere fagfolk i Statnett som Dagens Telecom har vært i kontakt med.

Radiolinjer i nord
Nordlendingene, folk i Østerdalen og i midtre deler av Sør-Norge vil sannsynligvis kun få tilbud om radiolinjesamband dersom Statnett får det som de vil. Ettersom fiberringen kun vil gå til Trondheim vil strekningen Trøndelag – Finnmark bli dekket av radiolinjesamband.
Etter det Dagens Telecom erfarer ønsker Statnett å legge en fiberlinje fra Trondheim over til Sverige. De har også vurdert å legge en lignende linje fra Bjerkvik i Nordland til Kiruna i Nord-Sverige. Tanken er at de skal sende «fibersignaler» fra Trondheim til Nord-Norge via fiberoptikklinjene som er lagt langs jernbanenettet i Sverige. På denne måten kan Statnett unngå å bygge et eget fibernett i landets tre nordligste fylker.

Annonse


Annonse


Annonse