- -

Annonse


Statnett øker i EniTel

- -– Statnetts eierandel på 30 prosent er den høyeste andelen det er lov for et selskap å ha i EniTel, sier informasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett til Dagens Telecom.

Rettet emisjonEniTel ble stiftet 20. august i år av Bergen Lysverker, Buskerud Energi, Karmsund Kraftlag, Kristiansand Energiverk, Trondheim Energiverk, Troms Kraftforsyning og Statnett SF.
EniTel offentliggjorde 25. oktober at de ville utvide aksjekapitalen og antall eiere. Utvidelsen ville skje i form av en rettet emisjon til kraftbransjen, sa Akselsen i slutten av oktober.

50 fikk invitasjon
Aksjekapital vil etter utvidelsen være på mellom 40 og 80 millioner kroner. 50 energiselskaper har fått invitasjon til å delta i EniTel. Tegningsfristen er satt til 31. desember i år.
Det var lillejulaftenen ikke kjent hvor mange kraftselskaper eller andre interessenter som har «bitt på» aksjeutvidelsen til EniTel.

Konkurransedyktig
– Formålet med EniTel er å videreføre en nasjonal satsing på teleinfrastruktur i regi av energiforsyningen. Vi legger vekt på å få en bred deltakelse fra hele energibransjen, slik at EniTel kan tilby en konkurransedyktig infrastruktur. Selskapet vil levere teletjenester til kunder som for eksempel teleoperatører, leverandører av datatjenester og til mediabransjen, sier Akselsen til Dagens Telecom.

Annonse


Nytt fibernett
EniTel håper å kunne utnytte energiverkenes eksisterende fiberoptiske kabler og benytte fremføringsveier på energiverkenes ledningsnett for at teleselskapet selv kan skal kunne etablere slik fiberoptikk.

Kun 800 millioner?
Investeringsnivået har tidligere blitt kalkulert av Statnett til å være på om lag 800 millioner kroner i løpet av de første driftsårene.
Etter det Dagens Telecom erfarer er det mer sannsynlig at den samlede prislappen vil komme på over en milliard kroner.

60 «ansatte»
Informasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett har tidligere hevdet at EniTel ønsker å bygge opp en sentral organisasjon på 30 personer.
I tillegg kommer de 25 – 30 årsverk som er innleid fra energiverk for å utføre lokale oppgaver i forbindelse med utbyggingen av de nye linjenettet for telekommunikasjon i Norge.