Annonse


Telenor kjøper fortsatt

Trolig blir Telenor enige med eierne av Novit sent torsdag. Eierne er Fokus Bank, Gjensidige, Sparebanken Vest, og Sparebanken Midtnorge.
Kjøpet er et ledd i Telenors oppkjøp for å forberede seg på en liberalisering av markedet. I Aftenposten onsdag sa viseadministrerende direktør Terje Thon at om Telenor skal overleve må de sikre seg 70 prosent av det norske markedet og 40 prosent av det nordiske.

Norden hjemmemarked
Et åpent spørsmål vil være forholdet mellom Novit og Provida, som Telenor kjøpte seg inn i tidligere denne måneden. Begge selskapene leverer totalløsninger for bankvesenet.
Strategien synes klar: Telenor og samarbeidspartnerne skal bli en storleverandør av totalløsninger for bank og finansverdenen, og norden er hjemmemarkedet.

Utfyller hverandre
Tidligere har Telenor og Provida blitt enige om å gå sammen i en strategisk markedsavtale rettet mot bank og finansverdenen. Både Novit og Provida har satset hardt på å utvikle tilbud, og de har gjort det på områder som utfyller hverandre.
Providas adm. dir. Jo Arnstad og Telenor Bedrifts direktør Helge Sæthereng mener at det kan bli snakk om betydelige synergieffekter dersom Novit kommer med i et samarbeid.

Annonse