Annonse


Program-a-la-bim!

Verktøyet kan være effektivt for bedrifter med helt ned til ti PCer. Programmet gjør det mulig for IT-ansvarlig å distribuere programvare lokalt og remote til alle typer av maskiner som står i nettverket. NetWizard skal kunne gi oversikt over maskinvare og installert programvare i tillegg til å oppdatere PCer i nettet. Det gis også mulighet for å gi bruker-support og endre konfigurasjonsfiler, stoppe eller re-starte program.

Enkelt og sikkert?
Ifølge pressemeldingen fra Attachmate, skal det hele kunne foregå fra én sentral PC i nettverket, – uavhengig av hvor de overvåkte maskinene befinner seg i nettverket, hvilken nettverksprotokoll som kjøres og hvilket Operativ System som installeres.
En sikkerhets funksjon («Undo-retriev») gjør det mulig å gå tilbake til den gamle konfigurasjonen ved installasjon eller distribusjon av programvare.

Annonse


Annonse


Annonse