Annonse


Roboter på to ben

Mobile roboter har tradisjonelt hatt som oppgave å utføre oppgaver som er farlige for mennesker, for eksempel å undersøke vulkaner under utbrudd og gjøre rent etter kjemikalielekkasjer.

Mer mobile
Vandrende to-fotinger kan lettere ta seg fram i ulendt terreng og i kriker og kroker enn roboter på fire ben, mener forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Fremtidige bruksområder for to-fotinger kan være at de bærer tunge forsyninger på arbeidsplasser eller i kampområder hvor det må tas hensyn til trange passasjer og fortau.

Standardkomponenter
Delene som skal til for å sette robotene i stand til å gå, er vanlige deler som brukes i bilbransjen, gear, motorer, koblinger og sensorer til hvert ben. Desto færre ben desto rimeligere utstyr.

Kunstig intelligens
For at roboter skal kunne bevege seg på to ben trengs avansert programvare lagt inn i styreenheten for bevegelser. Forskning for å finne riktig programvare utføres nå på ben-laboratoriet, som er en del av avdelingen for kunstig intelligens ved MIT.
Metoden for å få de tobente til å gå er relativt enkel. Ingeniører har installert dataprogram som med jevne tidsintervaller sjekker hvor bena er plassert i forhold til omgivelsene.

Annonse


Tverrfaglig forskning
Når roboten skal ta et steg, kalkulerer sensorer og programvare hvor langt foten er fra bakken og flytter foten tilsvarende distanse. Problemer kan oppstå når bakken gir etter.
For å løse slike problem brukes tidligere forskningsresultater fra mekanisk konstruksjon og forskning på kognitiv hjerneaktivitet. Spesielt tas det hensyn til motstand når foten settes ned, maskinens hastighet og plassering av ben i forhold til andre deler av «kroppen».

Brukervennlig
Programmet tar deretter hensyn til disse forholdene før den sender beskjed om neste skritt. I og med at robotene er utstyrt med såpass avanserte programmer, behøver ikke brukerne å forutsi mulige hindringer.
Første prototyp på roboter med to føtter er testet ut i år og har fått navnet Vår-kalkunen.