Annonse


Fagressens WEB-hotell

Hele idéen er at ved å presentere seg under felles paraply vil det tiltrekke større besøk enn hver publikasjon alene kan greie. Web-hotellet er en overbygning med selvstendige funksjoner som nyhetsliste, informasjonsområdser, pekere, debattfora. Web-hotellet har en felles resepsjon for alle fagbladene. Tilbudet innholder også et system for agenter og debattforum.

Standard mal
Ut ifra en standard mal kan hvert fagblad utvikle sine maler for hjemmesider. Fagpressen vil koordinere erfaringer og utvikling mellom deltakerene. Etablering av hjemmeside koster kun 8000 kroner for medlemsbedrifter og 10 000 kroner for ikke-medlemsbedrifter. I tillegg kommer plassleie hos Telenor Online.

50 blader
Det er New Media Science som har utviklet grunnsystemet for fagpressen. Foreningen har som mål å knytte 50 fagblader til WEB-hotellet innen sommeren.
De som ønsker mer informasjon kan få det på et møte i Oslo 9. januar. Påmelding eller nærmere opplysninger på http://www.fagpressen.no.

Annonse


Annonse


Annonse