Annonse


DCS 1800 til høring

Ekspedisjonssjef Per Sanderud i Samferdselsdepartementet opplyser at de nå legger siste hånd på forslaget til konsesjonsbetingelser for DCS 1800-lisenser. De vil så bli sendt ut til høring. Deretter fastsetter departementet de endelige betingelsene og operatørene kan søke lisens. Sannsynligvis kan ikke tildeling skje før i juni eller senere på sommeren.
I forslaget som sendes ut til høring vil offentligheten for første gang se hvilke standpunkt departementet tar. Her vil det etter alt å dømme komme signaler om både antall konsesjoner og krav til utbyggingsgrad. Etter det Dagens Telecom erfarer vil det ikke bli stilt krav om landsdekning, men sannsynligvis 10-12 større tettstedsområder.
Både Telia og Global One vurderer å søke lisens, men her kan det også komme oppkjøp/samarbeid mellom flere aktører. Som kjent satser Telenor Mobil på et kombinett GSM 900 og DCS 1800-nett.

Annonse